تعبير خواب تعبیر خواب[ ]
کاربر جديد؟
از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آينده را پيش بيني کنند لذا براي اين منظور اقوام مختلف علوم متنوعي را خلق کرده اند مانند ستاره شناسي ، تعبير خواب ، طالع بيني ، فال قهوه ، روانشناسي رنگها ، کف بيني ، عدد شناسي ، تاروت وئي جينگ و غيره که کم هم نيستند تعبير خواب نيز يکي از اين علوم به شمار مي رود و معايب و مزاياي فوق را دارد : از لحاظ پيش گوئي يکي از بالاترين سطح ها را دارد و مي توان توسط آن محدوده بسيار بزرگي را پيش بيني کرد زيرا که عالم خواب عالم روح است و روح ميتواند زمان را طي کند و در حال به آينده برسد و تنها عيب آن محدود بودن به خواب ديده شده است ولي با اين حال تعبير خواب را يکي از بهترين روشهاي پيش بيني آينده مي شناسند ، تنها کافيست خوابي را که ديده ايد به خاطر بيا وريد و روشن طرين قسمت آن را در زير جستجو کنيد و تعبير آن را ببينيد به همين راحتي !

موضوع به نقل از

تعبير خوابت اين است که :

آفتاب در خواب ، پادشاه باشد

ماه در خواب ، وزير سلطان است

زهره در خواب ، ملکه يا زن سلطان است

عطارد در خواب ، دبير پادشاه و نويسنده او و دربار باشد

مريخ در خواب ، نشان سپهسالاري شاه است

ستارگان ديگر در خواب ، سپاه پادشاه و سپهسالار هستند

ابن سيرين براي اين تعبير خواب حضرت يوسف عله السلام را مصداق مي آورد که ديد يازده ستاره و آفتاب و ماه بر او سجده بردند و در نهايت خودش بعد از مصيبتهاي فرائان در مصر به مقام والايي رسيد و در زندارن با کمک تعبير خواب رهايي يافت

آفتاب و ماه بر پدر و مادر و برادر دلالت دارد

اگر ببيند آفتاب پاک و پاکيزه طلوع کرد و پرتو افشاند ، تعبير چنان باشد که از خويشان خود زن مي ستاند

اگر ببيند ابر ، آفتاب را تيره و تار کرده بود ، حال پادشاه و امير دگرگون شود

اگر در خواب کسوف آفتاب و سياه شدنش را ببيند ، که بعد از لختي سياهي بر طرف شود ، پادشاه و امير بيمار مي شود ، اما به زودي شفا مي يابد

اگر ببيند از آفتاب ريسماني آويزان است و او بدان چنگ زد ، تعبير چنان باشد که از پادشاه و امير به او ياري شايسته اي خواهد رسيد

اگر ببيند آفتاب و ماه و ستارگان جمع شدند و او نور همه را ستاند ، تعبير چنين مي تواند باشد که پادشاهي هفت عالم به دست خواهد آورد و همه سلاطين روي زمين سر در خط فرمانش خواهند آورد

اگر ببيند آفتاب و ماه و ستارگان را گرفت و همه تيره و تار بودند ، خواب بيننده هلاک خواهد شد ، مخصوصا اگر شخص ستمگر و بي انصافي باشد

اگر ببيند آفتاب و ستارگان به زير ابر اند شدند ، تعبير چنين باشد که پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خواهد خورد و رو در فرار خواهند گذاشتصفحه اصلي | نيازمنديها | ورزش | آموزش | سرگرمي | دانستنيها | ديکشنري رايگان | ترجمه | درآمدآنلاين
آشپزي | بازي | فال قهوه | تعبير خواب | آلبوم عکس | پزشک خانواده | آموزش آرايش و زيبايي بانوان | ضرب المثلهاي ملل

Copyright © 2006 by pooyaonline