تعبير خواب تعبیر خواب[ ]
کاربر جديد؟
از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آينده را پيش بيني کنند لذا براي اين منظور اقوام مختلف علوم متنوعي را خلق کرده اند مانند ستاره شناسي ، تعبير خواب ، طالع بيني ، فال قهوه ، روانشناسي رنگها ، کف بيني ، عدد شناسي ، تاروت وئي جينگ و غيره که کم هم نيستند تعبير خواب نيز يکي از اين علوم به شمار مي رود و معايب و مزاياي فوق را دارد : از لحاظ پيش گوئي يکي از بالاترين سطح ها را دارد و مي توان توسط آن محدوده بسيار بزرگي را پيش بيني کرد زيرا که عالم خواب عالم روح است و روح ميتواند زمان را طي کند و در حال به آينده برسد و تنها عيب آن محدود بودن به خواب ديده شده است ولي با اين حال تعبير خواب را يکي از بهترين روشهاي پيش بيني آينده مي شناسند ، تنها کافيست خوابي را که ديده ايد به خاطر بيا وريد و روشن طرين قسمت آن را در زير جستجو کنيد و تعبير آن را ببينيد به همين راحتي !

موضوع به نقل از

تعبير خوابت اين است که :

انواع اتومبيلها مانند اتوبوس و سواري و غيره را زير عنوان اتومبيل مي آوريم

اگر ببيند با اتوبوس به سفر مي رود ، دليل آن باشد که آرزو دارد در اجتماعات حضور يابد و با احترام با او بر خورد شود ، او خواستار زندگي غير منزوي است و در اين راه موفق مي شود

اگر ببيند نتوانست خودش را به اتوبوس برساند ، دليل آنست که جسما و روحا خشته است و توان همپايي با زندگي پر تلاش را ندارد ، او مي خواهد حضوري فعال در زندگي داشته باشد ، اما دلايلي براي دلسرديش وجود دارد

اگر ببيند سوار اتوبوس عوضي شد ، تعبير آنست که دچار ترديد است و کاري را که در پيش دارد به درستي آن اطمينان ندارد ، رفتن راه اشتباه با اتومبيل نيز چنين تعبيري دارد

در توضيح اين قسمت مي توان گفت بخشي از شخصيت خواب بين در زندگي راهي را مي پسندد که بخش ديگر وجودش آن را نمي پسندد

اگر ببيند بر اتوبوس شلوغي سوار است ، به حرفه اي سود آور اما جنجالي مي پردازد که علي رغم سودي که عايد مي آيد از آن راضي نيست ، او در عرصه اي فعاليت خواهد کرد که پر از رقابت خواهد بود

اگر ببيند که مي خواست سوار اتوبوس شود اما پول بيليت را نداشت ، تعبير آنست که به واقعيتهاي زندگي بي توجه است و بايد به حقايق بيشتر بپردازد تا خيالپردازي

اگر ببيند توانست با اتوبوس خودش را به خانه برساند ، نشانه آن است که خواب بين در طلب چيزي است که به آن مي رسد و در حل و فصل مشکلات خود موفق مي شود

اگر درخواب اتومبيل خودش را ببيند ، دليل آنست که آدم خودبيني است و به خودش بيش از ديگران توجه دارد

اگر ببيند جايي از اتومبيلش نقص پيدا کرده است عارضه اي ايجاد مي شود ، مثلا اگر چرخ اتومبيل خراب بود پاي او دچار ناراحتي مي شود

اگر اتومبيل نو وشيکي در خواب ببيند ، چنانچه اتومبيل متعلق به خودش نباشد به خواهر ، همسر و يا معشوقه اي زيبا دلالت مي کند

اگر اتاق اتومبيلش را بي عيب و نقص ببيند ، دليل آنست که دچار کسالت روحي است و از لحاظ جنسي مشکلاتي دارد

اگر ببيند چرخهاي اتومبيلش را پر باد کرد دليلش انست که خواب بين نياز دارد ميل جنسي خود را ارضا کند

اگر ببيند بنزين اتومبيلش تمام شد و ايستاد ، دليل آنست که تحرک لازم را براي زندگي و کارهاي مفيد از دست داده است

و بايد در فکر ايجاد تحرک باشد

اگر ببيند فرمان يا ترمز اتومبيلش خوب کار نمي کند ، روياي بد طالعي است که معناي آن پرو بال گرفتن بيش از حد غرايز حيواني است و خاب بين در مهار غرايز خود نا موفق است

اگر ببيند اتومبيلش را بيش از حد پر از باد کرده است ، تعبير آنست که خواب بين دست به کارهايي مي زند که نمي تواند همه را به سرانجام برساند و اصطلاحا با يک دست مي خواهد چند هندوانه بردارد

اگر اتومبيل کهنه و فرسوده اي را ببيند ، دليل انست که از لحاظ روحي و حتي جسمي ، علي رغم ظاهر ، پير و فرسوده است

اگر ببيند به هنگام رانندگي مقررات راهنمايي را نقص کرد ، تعبير آنست که از عاقبت کارهايي که انجام مي دهد نگران است و با اطمينان خاطر کاري را که به آن دست زده است ادامه نمي دهد

اگر ببيند با اتومبيل خود به سفر مي رود و ديگري را به همراه دارد ، تعبير آنست که قصد تغييراتي در زندگي خود دارد و مي خواهد ازدواج کند ، اگر زن است قصد شوهر کردن دارد

اگر ببيند با اتومبيل در پياده روي رانندگي مي کند ، دليل آنست که ميل به اعمال آزار دهنده دارد و دلش مي خواهد ديگران را بيازارد

اگر ببيند اتومبيلي او را زير گرفت ، تعبير آنست که از مورد تجاوز واقع شدن بيمناک است و اين تصور باعث مي شود در مقابل ديگران جبهه گيري کند

توضيح : چون مدت زيادي نيست که حضور ماشين در زندگي انسان به صورت فعال در امده است و در اين مدت کوتاه همه ابعاد زندگي انسان را تحت تاثير قرار داده است و آن را زير سلطه خود در آورده است ، به طور طبيعي در ناخود آگاه انسان نيز جاي خاصي را اشغال کرده است و در تعابير امروزي از رويا ها مي تواند مورد توجه قرار گيرد ، ماشين در مجموع به هر چيزي مي گوييم که موتوري باعث حرکت ان مي شود و در تعبيرخوابهاي امروزي با اندکي تغيير جاي اسب ، استر و شتر و ... را مي گيرد ، به عنوان مثال تعبير رويايي مانند افتادن از اسب مي تواند با واژگون شدن اتومبيل برابري مند و هم مضمون باشد ...صفحه اصلي | نيازمنديها | ورزش | آموزش | سرگرمي | دانستنيها | ديکشنري رايگان | ترجمه | درآمدآنلاين
آشپزي | بازي | فال قهوه | تعبير خواب | آلبوم عکس | پزشک خانواده | آموزش آرايش و زيبايي بانوان | ضرب المثلهاي ملل

Copyright © 2006 by pooyaonline